ی Әی ی یی یی .

OSCommerce Farsi

ǐ ی

OSCommerce Farsi

Ԑ یی

WordPress Farsi

ǐ ی

Joomla Farsi

یی ی

OSCommerce Farsi

         
ی ی ی یی ی ی

0912 599 29 01

یی ی

Mambo Farsi

یی ی

phpBB Farsi

OSCommerce Farsi

یی ی

ی Әی ی ی

--------------------------------------------------------------

030.000

030.000

045.000

015.000

017.000

017.000

370.000

007.000

170.000

170.000

090,000

170.000

090.000

080.000

p30download.com ی یی

p30world.com ی یی

ی

ی یی - -

ی یی Ž ی ǘ یی

ی یی ی

ی ǐی Ž

ی ی

یی ی ی +

یی ѐیی ی

یی ی

ی یی ی ی یʐ

ی یی ی یʐ +

ی یی ی یʐ -


ی ی - 19,000 ی ی

ی ی
ی ی + یی + ی ی ی ( ی )

Ԑ   +    45 
 

ѐ ی ی SMS

  

E107 base system

- -

ی + ی + یی

15000

ی  ی  + ی  + یی

15000

ی ی (   ) - ی

15000

ی ی (   ) - ی ی ی -  ی

90000

ی   ѐ ی

---------------------------------------------------------------------------------------------
     ʐ ( ی Ԑ ) 


  ѐ ی  ی ی   ی  


  ی ی ی یی   SMS


 ی SMS ی ی ی ی ی ی ی


 ی ی یی ѐ ی ی ی :

 ی ی ی ی 50000 ی ی 100000 ی .  ی یی ( - ی ی ) 50000   ی .  ی ی ی ی ی ʐی ی ی .   ی ѐ ی ی ی ی SMS Ϙ ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .

+  ی ی 10% ی ی