برای اطلـاع از آزاد بودن دامنه مورد نظر از این قسمت اقدام به جستجو کنید .بدین صورت که بعد از نوشتن دامنه و نام مورد نظر مانند soroushtelecom.net بر روی صفحه سفید پایین فید مورد نظر کلیک کنید و یا enter را فشار دهید.

در صورتی که دامنه مورد نظر آزاد است با ما تماس بگیرید